Privacybeleid

U leest het hieronder

PRIVACYBELEID STARTLY SOFTWARE,

gevestigd in de gemeente Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72596341

 

 1. Introductie

  Dit privacybeleid beschrijft hoe Startly Software (hierna "wij", "ons" of "onze" genoemd) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt in overeenstemming met de GDPR. We respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt zoals beschreven in dit beleid.

 2. Verzameling van persoonsgegevens

  Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website, producten of diensten. Dit kan onder meer informatie omvatten zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens en andere informatie die nodig is om u onze producten of diensten te leveren.

 3. Doeleinden van de gegevensverwerking

  Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze producten of diensten te leveren en te beheren;
  • Om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden;
  • Om onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren;
  • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Voor marketing- en promotiedoeleinden, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 4. Juridische grondslagen voor gegevensverwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als we een wettelijke grondslag hebben om dit te doen. De juridische grondslagen die we gebruiken, zijn onder meer:

  • Toestemming: u hebt ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken;
  • Uitvoering van een overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • Legitiem belang: de verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van een derde partij.

 5. Delen van persoonsgegevens

  Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze producten of diensten of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zorgen ervoor dat alle derde partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens de nodige maatregelen treffen om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens te beveiligen. We zullen alleen persoonsgegevens delen met derde partijen die voldoen aan de eisen van de GDPR en andere relevante wet- en regelgeving.

 6. Bewaren van persoonsgegevens

  Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren. We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

 7. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

  U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die we hebben verzameld en verwerkt. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 8. Beveiliging van persoonsgegevens

  We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. We evalueren en verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier beschermen.

 9. Wijzigingen in het privacybeleid

  We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken om rekening te houden met wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten of om te voldoen aan nieuwe wettelijke of regelgevende vereisten. We zullen eventuele wijzigingen in dit privacybeleid op onze website publiceren. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 10. Contact

  Als u vragen hebt over ons privacybeleid of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

  info@startly.nl

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2023